Το Κάρμα Μπέρτσεν Λινγκ (ΚΜΛ) είναι ένα κέντρο διαλογισμού και απομόνωσης της Γενεαλογίας Κάρμα Κάγκιου του Διαμαντένιου Δρόμου του Βουδισμού. Το κέντρο τελεί υπό την πνευματική αιγίδα της Αγιότητάς Του του 17ου Κάρμαπα Τάγιε Ντόρτζε και του Λάμα Όλε Νύνταλ.

Program 2022
KBL Guide

Dearest friends!

Due to the Corona situation, we are also forced to limit the number of people staying in KBL. If you plan to visit us it’s absolutely necessary that you register in advance and wait for a confirmation before you start your journey.

Starting with 01.07.2020, everybody must have a bar code. You can find a corresponding form to obtain it under https://travel.gov.gr/#/form
 
Whenever there will be a change, we will let you know.
yours KBL Team

Meditation in Karma Berchen Ling

About Karma Berchen Ling

KBL is located in Greece on the sunny and windy mountains of the Peloponnese. It is an ideal place for meditation and retreats.

Read more
Kalachakra Stupa at Karma Berchen Ling

The Kalachakra Stupa in KBL

In KBL stands one of the very rare Kalachakra Stupas. It was inaugurated in 2010 by Lama Chogdrup Dorje and Lama Ole Nydahl.

Read more
8 Stupas at Karma Berchen Ling

The 8 Stupas in Karma Berchen Ling

Since 2017, you will find all eight Non-Tantric Stupas in KBL. They were built and inaugurated by Lama Chogdrup Dorje.

Read more

Latest News from KBL

KBL Guide
KBL Registration
Conditions in KBL
Accommodation, food, and prices in KBL
Equipment for KBL
Approach to KBL