Η παρούσα ιστοσελίδα εκπροσωπεί ένα από τα 670 και πλέον Βουδιστικά Κέντρα και τις ομάδες του Διαμαντένιου Δρόμου της παράδοσης

Κάρμα Καγκιού, τα οποία τελούν υπό την πνευματική καθοδήγηση της A. Αγιότητας του 17ου Κάρμαπα, Τρίνλεη Τάγιε Ντόρτζε, και διευθύνονται από το Λάμα Όλε Νύνταλ. Τα Κέντρα αυτά δεν είναι ακαδημαϊκά ινστιτούτα αλλά φιλικοί χώροι όπου μπορεί ο καθένας να τα επισκεφτεί για να διδαχθεί από την άχρονη σοφία του Βούδα, να ασκηθεί στο διαλογισμό, να μοιραστεί τις εμπειρίες του με άλλους, να εξελιχτεί και να συμμετάσχει ενεργά στο έργο που καθιστά όλα τα προηγούμενα δυνατά.

Το 1969, ο Όλε Νύνταλ και η σύζυγός του Χάνα συνάντησαν τον 16ο Γκιάλουα Κάρμαπα, τον πρώτο συνειδητά ενσαρκωμένο λάμα του Θιβέτ. Έκτοτε, οι διδασκαλίες του Διαμαντένιου Δρόμου του Βουδισμού σταδιακά απλώθηκαν στη Δύση. Η Αγιότητά Του τους ζήτησε να διδάξουν, να ιδρύσουν κέντρα διαλογισμού και να εξασφαλίσουν στο να παραμείνουν οι διδασκαλίες ζωντανές και ελκυστικές για τους ευφυείς και με κριτικό νου λαϊκούς ανθρώπους της Δύσης.

 

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το Διαμαντένιο Δρόμο του

Βουδισμού, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες: